[filename.info logo]
[cn shmgrate.exe][de shmgrate.exe][es shmgrate.exe][fr shmgrate.exe][gb shmgrate.exe][it shmgrate.exe][jp shmgrate.exe][kr shmgrate.exe][nl shmgrate.exe][pt shmgrate.exe][ru shmgrate.exe][us shmgrate.exe]
 

Descripción shmgrate.exe

El archivo shmgrate.exe se contiene en el software siguiente

shmgrate.exe fue encontrado en los informes siguientes:

Backdoor.Gaster

Detalles técnicos
...Adds the value: "Shmgrate.exe"="%Sysdir%ibot4.exe"...
Instrucciones del retiro
...right pane, delete the value: "Shmgrate.exe"="%System%ibot4.exe"...
......
Fuente: http://securityresponse.symantec.com/avcenter/venc/data/backdoor.gaster.htmlValid HTML 4.01!